HAKKIMIZDA

ŞİRKET ORTAKLARI

Vejdi ÖZZADE (YMM - Ortak)
1973 yılında Keşan'da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Uzmanlığı Şubesinden mezun oldu. 1995-2000 yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda görev yaptı. 2000 yılında devlet memuriyetinden istifa ederek özel sektöre geçti. Çeşitli sektörlerdeki büyük ölçekli birçok firmaya vergi, muhasebe, ticaret hukuku, iş hukuku ve diğer mali mevzuat konularında denetim ve danışmanlık hizmeti verdi. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), iç denetim ve iç kontrol konularında uzmanlaştı. Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Çeşitli firma ve meslek kuruluşlarınca düzenlenen toplantılarda vergi, muhasebe, iç denetim, iç kontrol, SPK ve UFRS gibi konularda eğitimci olarak görev yaptı. VS Denetim YMM Ltd. Şti'nin kurucu ortağı olup YMM unvanına sahiptir.


Hasan Serdar ÖZDEMİR (YMM - Ortak)
1971 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Uzmanlığı Şubesinden mezun oldu. 1996 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek Vergi Denetmeni olmaya hak kazandı. Zonguldak ve Ankara'da vergi denetmeni olarak görev yaptı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında denetim koordinatörü iken Mayıs 2008’de istifa etti. Aynı yıl Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 2008-2010 yılları arasında Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim şirketlerinde ortak olarak mesleğini icra etti. Bu süreçte büyük şirketlere mali konularda danışmanlık yaptı. VS Denetim YMM Ltd. Şti'nin kurucu ortağı olup YMM unvanına sahiptir.


KADROMUZ

Süleyman KIRMAZ (Danışman) (E. Vergi Dairesi Müdürü)
1948 yılında Yozgat'ta doğdu. Maliye Okulunu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığında Vergi Kontrol Memuru olarak göreve başladı. 1978 yılından 2008 yılına kadar 30 yıl süreyle Tokat, Samsun, Konya ve Ankara illerinde Vergi Dairesi Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında emekliye ayrıldı. 2010 yılında VS Denetim YMM Ltd. Şti'ne katıldı.


Gülsen ÖZZADE (SMMM - Başdenetçi) (E. Vergi Denetmeni)
1973 yılında Tokat'ta doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1996-2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında (İstanbul ve Ankara illerinde) Vergi Denetmeni olarak görev yaptı. 2010 yılından bu yana Ser. Muh. Mali Müşavir unvanı ve Başdenetçi sıfatıyla VS Denetim YMM Ltd. Şti bünyesinde görev yapmaktadır.


Turgay ÇAKIR (SMMM - Başdenetçi)
Doğum Yeri ve Yılı : 1973 / Ankara
Eğitim Durumu : 1994 / Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Şengül OCAK (SMMM - Başdenetçi)
Doğum Yeri ve Yılı : 1975 / Ankara
Eğitim Durumu : 1998 / Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Çal. Eko. End. İliş. Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Erol Emrah CEBECİ (SMMM - Başdenetçi)
Doğum Yılı ve Yeri : 1979 / İstanbul
Eğitim Durumu : 2001 / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Ebru ÖZDEMİR (SMMM - Kıdemli Denetçi)
Doğum Yılı ve Yeri : 1983 / Kocaeli
Eğitim Durumu : 2004 / Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Tolga ORHAN (SMMM - Kıdemli Denetçi)
Doğum Yeri ve Yılı: 1989 / Ankara
Eğitim Durumu : 2010 / Gazi Üniversitesi İkt. ve İda. Bil. Fak. İktisat Bölümü
Mesleki Unvan: Ser. Muh. Mali Müşavir


Murat AYKAL (SMMM - Kıdemli Denetçi)
Doğum Yeri ve Yılı : 1973 / Bayburt
Eğitim Durumu : 1994 / Gazi Üniversitesi İkt. ve İda. Bil. Fak. İşletme Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Mustafa KESTANE (SMMM - Denetçi)
Doğum Yeri ve Yılı : 1983 / Ankara
Eğitim Durumu : 2008 / Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fak. İşletme Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Mehmet OLMUŞ (SMMM - Denetçi)
Doğum Yeri ve Yılı : 1969 / Elazığ
Eğitim Durumu : 1993 / Atatürk Üniversitesi İkt. ve İda. Bil. Fak. İşletme Bölümü
Mesleki Unvan : Ser. Muh. Mali Müşavir


Pınar ŞAHİN (Denetçi Yrd.)
Doğum Yeri ve Yılı : 1992 / Ankara
Eğitim Durumu : 2014 / Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü


Nihan GÜNEŞ (Denetçi Yrd.)
Doğum Yeri ve Yılı : 1992 / Ankara
Eğitim Durumu : 2015 / Akdeniz Üni. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü


Çağrı KURT (Denetçi Yrd.)
Doğum Yeri ve Yılı : 1992/ Ankara
Eğitim Durumu : 2015/ Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü


Akın AYDIN (İdari ve Mali İşler Sorumlusu)
Doğum Yeri ve Yılı : 1988 / Ankara
Eğitim Durumu : 2012 / Anadolu Üni. İktisat Bölümü


Güler YALÇIN (Sekreterya Hizmetleri)


Murat ÇAYIR (Ulaşım Hizmetleri)


Yeter ŞAHİN (Büro Hizmetleri)